2017 2016 2015 2014 2013

Presentations 2016

Абдулоєва О. Багаторічні спостереження за водно-болотними угіддями з використанням ГІС та даниз ДЗЗ

Баришніков О. Прив’язка схем меж ПЗФ в ArcGIS. Картографування кордонів ПЗФ в OSM

Безроднова О. В. Возможности Turboveg для хранения и обработки геоданных о экологическом состоянии биотопов НПП «Слобожанский»

Брусенцова Н. ГИС в работе НПП “Слобожанский”

Брусенцова Н. ГИС-анализ пространственного распределения точечных объектов в экологических исследованиях (на примере размещения убежищ норных хищников)

Клетьонкін В.Г. Практичне застосування ГІС в НПП “Дворічанський”

Козир М. Використання Big Data у вивченні функціонування об’єктів ПЗФ (на прикладі НПП «Гомільшанські ліси»)

Коротєєва А. Дослідження якості води боліт НПП «Слобожанський»

Овчаренко А., Бодня О. Оверлейний аналіз як засіб забезпечення ідентифікації ландшафтів природоохоронної території

Пилипюк А., Кривень С. Досвід картографування підземних карстових порожнин на території НПП “Подільські товтри” та в Карпатському біосферному заповіднику

Сизо Р. Не Landsat’ом единым. Встречаем Sentinel

Сизо Р. Общество Природоохранных ГИС

Хлєсткова А., Бодня О. Дослідження несанкціонованої рекреаційної діяльності на території НПП«Слобожанський» з використанням ГІС-технологій