Україна не має надійного та публічно доступного джерела інформації та даних про природоохоронні території. Таким чином, розробка відкритого кадастру природоохоронних територій була здійснена спільними зусиллями активістів громадських організацій, ГІС-фахівців, природоохоронців та практиків. В результаті були зібрані первинні дані для всіх регіонів України та для 10 з них розпочато процес оцифрування кордонів та імпорт даних у OpenStreetMap (OSM). Альфа-версія онлайнової служби для швидкого доступу до даних і валідації була запущена і доступна у веб-додатку – scgis.org.ua/pzf-osm.