Ведення бойових дій на території України завдає як прямих, так і непрямих, часто відкладених в часі, збитків населенню, господарству та навколишньому середовищу  України.  Ще станом на січень 2023 року шкода, завдана довкіллю України внаслідок збройної агресії рф була оцінена у 46 мільярдів доларів.   Основну частину з цих збитків, що вдалося обрахувати, становить забруднення повітря (27 мільярдів доларів), забруднення ґрунтів попередньо було оцінене у 18 млрд. доларів. Шкоди завдано майже третині українських лісів, повністю вигоріло  щонайменше 23,3 тис. га лісу. Однак зрозуміло, що всі ці оцінки дуже приблизні. Неможливо зараз точно  визначити збитки від знищення флори та фауни, від забруднення водойм та пошкодження ґрунтів, адже це потребує попередніх детальних досліджень щодо інвентаризації ресурсів, змін їх якості  та оцінки втрат. Невідомо наразі, як війна в Україні вплине на глобальні кліматичні процеси, адже відбулось порушення усталеного балансу  парникових газів в атмосфері, зокрема внаслідок викидів величезної кількості вуглецю внаслідок пожеж. 

Значні випробування очікують і Українських аграріїв. Адже пошкодження полів внаслідок ворожих обстрілів це не просто механічна перешкода для обробітку ґрунту,  це забруднення ґрунтів, зниження їх родючості, та.насамперед, мінна небезпека. Адже за даними досліджень, що проводились в регіонах ведення бойових дій по всьому світі от 10 до 40% випущених снарядів та бомб не вибухають з різних причин та лишаються в місті “прильоту” з можливістю здетонувати у будь-який час чи то від механічного впливу, чи навіть під дією електромагнітних хвиль від звичайного смартфону.

Саме наявність небезпеки для життя при проведенні польових обстежень, потреба у швидкому отриманні великого обсягу просторової інформації та необхідність враховувати часову динаміку пошкоджень, обумовлює незамінність використання методів дистанційного зондування та  ГІС-технологій для фіксації  наслідків бойових дій та  оцінки збитків.

За допомогою детального просторово-часового моніторингу території за даними супутників за період з 24 лютого по 16 жовтня 2022 року виконано просторову фіксацію шкоди, завданої природним комплексам та сільськогосподарським угіддям на території Харківської області внаслідок російської воєнної агресії. 

 

Створення векторного шару виявлених вирв

Створено просторову базу даних виявлених пошкоджень території, що нараховує більш ніж 60 тис. точок та є основою для картографування ступеня пошкодження території. Це дозволяє оцінити наявну мінну небезпеку, небезпеку забруднення території та водних джерел, виявити найбільш пошкоджені ділянки, що потребують рекультивації та планувати дії з розмінування,  використання та відновлення порушених земель. 

Карти пошкодження земель та небезпеки забруднення створені для всіх постраждалих районів Харківської області та можуть бути створені за запитом для кожної зацікавленої громади. Зокрема, такі карти передані нами в межах співпраці та інформаційної підтримки Роганській громаді

Карти пошкодження земель

Під час роботи над проектом була вдосконалена методика дешифрування порушень природних та сільськогосподарських ландшафтів в результаті бойових дій за даними космічного супутникового знімання. Планується проведення навчального вебінару з дешифрування наслідків військових дій. 

Основи ГІС

Разом з Ініціативою з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні (EPAIU) та у співпраці з МФВ було проведно онлайн вебінар із основ застосування геоінформаційних систем (ГІС).  Метеріли вебінару доступні для перегляду.

Було розглянуто наступні питання:
👉 основні інструменти та джерела геоданих;
👉 досвід та практики з моніторингу шкоди довкіллю;
👉 розповсюдження даних та організація польових робіт;
👉 проміжні реизультати вищезазначеного проєкту;
👉 використання результатів моніторингу;
👉 безпекові питання щодо використання ГІС.

#EPAIU