Науково-методичний семінар «ГІС та заповідні території»

4 – 8 червня 2020 року (Харківська обл., Краснокутський р-н)

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичному семінарі «ГІС та заповідні території»!

 

У зв’язку з карантинними заходами, впровадженими для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, ми змінюємо звичний формат  проведення науково-методичного семінару «ГІС та заповідні території». Реєстрацію подовжено до 15 травня. Зареєстрованим учасникам на електронні адреси буде розіслано посилання для участі у семінарі. Усім, хто вже зареєструвався на семінар, повторна реєстрація не потрібна.

 

Мета семінару — обмін досвідом з використання геоінформаційних технологій у різних сферах функціонування заповідних територій, вивчення сучасних можливостей та підходів у дослідженні та збереженні природних комплексів і біорізноманіття, підвищення професійного рівня відповідних фахівців.

Через участь у семінарі Ви отримаєте навички роботи з ГІС, даними дистанційного зондування, мобільними та веб-колекторами даних для вирішення найбільш актуальних біологічних та екологічних завдань. Також Ви познайомитеся з новими інструментами і технологіями для дослідження та охорони природи. Матимете можливість спілкуватися з колегами про кращі робочі практики.

Запрошуються співробітники об’єктів природно-заповідного фонду, викладачі та студенти, фахівці з дослідження та охорони природи та волонтери, робота яких пов`язана з ГІС.

 

Реєстрація: продовжується через електронну реєстраційну форму за адресою: https://scgis.org.ua/ua/seminar/registration/

 

Організаційний внесок: передбачений на оплату веб-платформи для проведення семінару і становить еквівалент 2$. Сплатити внесок необхідно не пізніше 31 травня. Посилання на оплату буде надіслано зареєстрованим учасникам.

 

Можливі варіанти участі в онлайн семінарі: усна доповідь з презентацією, ведучий майстер-класу, слухач.

Увага! Ми очікуємо від кожного учасника, який реєструється як слухач, коротку доповідь про свій досвід або плани використання геоінформаційних технологій та даних дистанційного зондування (до 5 слайдів, 10 хвилин). Це допоможе визначити актуальні напрямки співпраці ГІС-спільноти та природоохоронників, оцінити на скільки сучасні технології використовують у роботі окремі фахівці та заповідні установи, сприятиме формуванню програми наступного семінару.
Усна доповідь з презентацією пропонується тим учасникам, хто бажає більш розгорнуто представити результати своїх досліджень або поділитися практичним досвідом застосування геоінформаційних технологій у природоохоронній сфері. Регламент презентацій доповідачів: 20 хвилин на усну доповідь, 10 хвилин на питання та обговорення.

 

Програму буде сформовано за результатами реєстрації.

 

Вимоги до презентацій: 

Презентація у форматі, сумісному з програмами Microsoft Power Poіnt або LibreOffice Impress (.pptx, .ppt, .odp) або PDF. Назва файлу має містити назву презентації латиницею та ім`я і прізвище автора латиницею. Просимо відправити презентації на електронну адресу seminar@scgis.org.ua. не пізніше, ніж за добу до початку семінару. Всі презентації буде розміщено на сайті https://scgis.org.ua/ua

 

Організаційний комітет:

Біатов А.П. (SCGIS Ukraine, блог «ГИС-натуралист»)

Винокурова С.В. (Інститут зоології НАН України, SCGIS Ukraine)

Прилуцький О.В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, SCGIS Ukraine)

Селіверстов О.Ю. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, SCGIS Ukraine)

Дядін Д.В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, SCGIS Ukraine)

Брусенцова Н.О. (НПП «Слобожанський», SCGIS Ukraine)

 

Контакти:

 

Доповідачам та ведучим майстер-класів пропонується опублікувати тези доповідей та майстер-класів у вигляді електронної збірки матеріалів семінару, яка отримає ISBN та буде розміщена на веб-сайті ГО «Природоохоронні геоінформаційні системи» — SCGIS Ukraine у відкритому доступі.

 

Вимоги до публікацій:

Мова публікацій — українська, англійська. Загальний обсяг тексту — не більше 1000 слів. Рекомендовано використовувати текстові редактори MS Word/Open/LibreOffice/GoogleDocs, аркуш А4, поля — 2 см, інтервал — 1,15 пунктів.

 

Структура тез:

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ АБО МАЙСТЕР-КЛАСУ

(Arial, кегль 12, жирний, всі прописні, по центру, без відступу)

Ініціали, прізвище автора (співавторів) 

(Times New Roman, кегль 12, жирний, вирівнювання праворуч, без відступу)

Назва організації, місто 

(Times New Roman, кегль 12, курсив, вирівнювання праворуч, без відступу)

Основний текст тез

(Times New Roman, кегль 12, по ширині, абзацний відступ 1,25 см)

 

Ілюстрації в тексті представляти у растровому форматі .png з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Файли ілюстрацій надсилати окремо від тексту.

Посилання на літературні та інформаційні джерела (за наявності) оформлювати відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

 

Підготовлені тези у форматі .docx надсилати на електронну пошту seminar@scgis.org.ua.

У назві файлу вказувати прізвище першого автора, наприклад Тези_ІвановОС.docx.

Термін подання тез 15 травня 2020 року.

 

***

Презентації учасників попередніх років: https://scgis.org.ua/ua/seminar/slides/

Збірники матеріалів попередніх семінарів: https://scgis.org.ua/ua/seminar/proceedings/

Докладніше про семінар у огляді на сайті: 50northspatial

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ у Facebook:
Дарья Ширяєва , Дмитро Ляшенко