Кафедра бере свої витоки від кафедри статистики і географії Держави Російської, організованої в 1804 р., і є найстарішою географічною кафедрою, що була створена на теренах України. Вчені кафедри опублікували десятки книг і підручників, сотні наукових статей і есе, методичних посібників, науково-популярних книги і брошур. Результати досліджень регулярно доповідаються на міжнародних та національних конгресах, конференціях, симпозіумах, науково-дослідних та навчальних семінарах.


physgeo.univer.kharkov.ua