2017 2016 2015 2014 2013

Slides by categories:

Technologies

Research

Cartography

Other

Козир Микола GitHub & GIS від користувача до розробника

Яцюк Егор Опыт сбора и организации данных при помощи продуктов NextGIS и SQLite/SpatiaLite в полевых зоологических исследованиях

Величко Анна Использование NextGIS Mobile для сбора данных о краснокнижных видах

Прилуцький Олег Досвід організації розподіленого збору даних для картування грибів

Дядін Дмитро Досвід використання мобільних ГІС-додатків для досліджень міського середовища

Биатов Антон Опыт применения БПЛА для съемки природных территорий

Яковлєва Ірина Перспективи використання сучасних технологій та технічних засобів в орнітологічних дослідженнях Дунайський біосферный заповідник НАН України Національний природний парк «Тузловські лимани»

Атамась Наталия Использование метеозонда с видеокамерой для учета в тростниковых колониях водоплавающих (цапли) на Днепре

Городилов Сергей Геокодирование. Что, зачем и как

Биатов Антон Спектральные индексы, (общие понятия)

Гузь Галина Веб-база даних «Біорізноманіття Луганського природного заповідника в літературних джерелах»

Струс Юрій Спроба вивчення біотопного розподілу чорного лелеки засобами ГІС

Брусенцова Наталия Организация мониторинга парнокопытных (Cerviformes seu Artiodactyla) в НПП «Слобожанский» и первые результаты

Винокурова Светлана Оценка состояния тростниковых ассоциаций в верховьях Молочного лимана на основе ДЗЗ

Овчаренко Алина Картографування території НПП «Слобожанський» для проведення ландшафтного моніторингу

Проценко Юрій Рiчний досвід використання ГІС в НПП «Пирятинський»

Клетьонкін Володимир Практичне застосування ГІС в НПП «Дворічанський»

Скубак Євген Використання ГІС-технологій для картування сховищ хижих ссавців в НПП «Святі Гори»

Пастернак Володимир Застосування ГІС-технологій для дослідження структури лісів Володимирівського відділення НПП «Слобожанський»

Дмитро Ляшенко Геоінформаційне природоохоронне картографування в Україні

Олійников Іван Використання даних мультимасштабного картографування для аналізу розвитку ПЗФ України

Касьянова Наталія Розробка ГІС-проекту національного природного парку «Дворічанський» як основи атласного картографування

Винокурова Светлана Визуализация времени: веб-карта динамики численности краснокнижных видов куликов

Корець Василь Досвід використання QGIS при візуалізації екологічних маршрутів та стежок нп території НПП «Припять-Стохід»

Сизо Роман Открытое программное обеспечение и данные: история, типы лицензий, пиво

Сизо Роман Общество Природоохранных ГИС